HARPAGON Software s.r.o.

Přeskočit navigační odkazy » Helios Orange » Architektura

Helios Orange

Nasazením informačního systému zajistíme, že vaše informace budou dostupné těm správným lidem ve správné podobě, na správném místě a ve správný čas.

Architektura

Helios Orange je vyvíjen v prostředí jazyka Delphi a je v souladu s trendy vývoje na poli informačních technologií důsledně vystavěn na bázi vícevrstvé architektury klient/server. Použitým databázovým strojem je výhradně Microsoft SQL Server. To zajišťuje systému větší bezpečnost dat, stabilitu a rychlost přístupu k požadovaným informacím.

Všechny moduly mají vytvořený soubor přístupových práv, jimiž lze eliminovat riziko nežádoucího úniku informací mimo okruh oprávněných pracovníků a zároveň vyloučit nebezpečí neodborného zásahu do struktury systému. Zajištěna je i ochrana dat proti ztrátě nebo poškození.

V souladu s moderními trendy elektronické komunikace podporuje systém Helios Orange všechny standardy a komunikační protokoly, mezi jinými např. XML, EDI komunikace, HTTP, FTP a SSL protokol, elektronické šifrování, elektronický podpis a další. Jedním z příkladů využití možností elektronické komunikace je připojení na Portál veřejné správy.

mapa stránek

Copyright © 2006 - 2014 HARPAGON Software s.r.o.
Průmyslová 190, 537 01 Chrudim IV | tel.: +420 469 688 130 | fax: +420 469 688 131 | e-mail: info@harpagon.cz