HARPAGON Software s.r.o.

Přeskočit navigační odkazy

Služby

Implementace a podpora rutinního provozu informačního systému je dnes považováno za podstatné hledisko při výběru partnera v oblasti IT.


V oblasti IS nabízí společnonost HARPAGON Software s.r.o. následující služby:

 • Implementace a servis k IS Helios Orange
  Instalace, nastavení dle Úvodní studie, školení, údržba

 • Analytické práce pro nasazení a provoz informačních systémů
  Úvodní studie (analýza požadavků, mapování procesů, návrh řešení), nezávislé posudky, oponentní řízení.

Implementace a servis k Helios Orange

Společnost HARPAGON Software s.r.o. se řídí nejlepšími praktikami, které eliminují problémy během životního cyklu implementace a které zvyšují kvalitu a produktivitu nasazaní IS Helios Orange.

Nejlepšími praktikami jsou považovány

 • Iterativní postup nastavení
 • Správa požadavků
 • Kontrola kvality
 • Řízení změn, projektové řízení

Průběh implementace si můžete prohlédnout jako prezentaci.

Služby

 • Řízení projektu implementace
  • harmonogram, milníky
  • kontrolní dny včetně vedené dokumentace (zápisy z implementace)
 • Úprava funkcionality
  • Uložené procedury, Triggery, Scripty (Transact SQL, VBScript)
  • Pluginy (doplňky)
 • Školení
  • V místě zákazníka
  • Individuální, hromadné
 • Tvorba a Úprava tiskových formulářů
 • Hotline
  • Telefonický v pracovní době
  • Email
 • Instalace upgrade, update
 • Vzdálená správa
  • Nastavení
  • Řešení nestandardních situací
 • Nastavení elektronické komunikace se státní správou (ČSSZ, Finanční úřad)

Analytické práce

Úvodní studie

Při rozhodnutí pořídit si nový informační systém dále jen (IS) je potřeba ujasnit požaadavky, které klient očekává od nového IS. Dokument, který analyzuje požadavky, konfrontuje a mapuje požadované procesy zákazníka na IS Helios Orange se nazývá Úvodní studie. Za účelem zjednodušení a lepšího pochopení vztahu analytik - zákazník je používán jazyk UML 2.0 pro popis firemních procesů a obchodních aktivit. Cílem vypracování Úvodní studie je specifikace následujiících položek:

Cena licence

 • počty uživatelů
 • použité moduly Helios Orange viz Helios Orange 
 • systémová podpora

Rozsah a cena implementačních prací

 • Standardní nastavení
  • Obecné nastavení IS
  • Nastavení jednotlivých modulů
 • Sestavy
  • Tiskové formuláře
 • Úprava funkcionality
 • Triggery
 • Uložené procedury
  • Komunikace s ostatními aplikacemi (E-shop, Mobilní prodej, B2B atd.)
 • Školení
  • Standardní dle modulů IS Helios Orange
  • Speciální dle nastavené funkcionality a metodických pravidel nastavených v rámci implementace IS.

Stav technického prostředí

Kontrola a odsouhlasení technického prostředí je zárukou správného fungování IS Helios Orange. Důležitá je konfigurace datového serveru, stav aktivních a neaktivních síťových prostředků a topologie sítě. Posouzení konfigurace pracovních stanic s ohledem na používané moduly s cílem zabezpečit optimální technické prostředí pro bezproblémový provoz. V případě zjištění nedostatečných kapacit výše uvedených parametrů, následují doporučení a kroky k jejich odstranění.

Úvodní studie je výchozím dokumentem pro uzavření smluv o dodávce licence Helios Orange a dále implementaci.

Součástí Úvodní studie jsou následující složky:

Analýza požadavků

Očekávanou funkcionalitu nového IS je potřeba správně popsat - náš zákazník si ujasní své požadavky a naši odborníci si udělají obrázek o náročnosti. Analýza spočívá v evidenci stávajících požadavků a podporovaných firemních procesů. K evidenci a popisu se používá některých diagramů jazyka UML 2.0.

Mapování procesů

Požadovaná funkcionalita a procesy je potřeba konfrontovat se standardní funkcionalitou IS Helios Orange . Jenom tak je možné zjistit, které funkční bloky a moduly IS Helios Orange jsou vhodné a kolik uživatelů má mít do nich příístup. V případě systémem nepodporovaných požadavků, je výsledkem návrh řešení v podobě Úprav chování programu (uložené procedury, triggery, pluginy atd.).

Návrh řešení

Po zjištění všech skutečností a požadavků je budoucímu uživateli navrženo řešení, které obsahuje:

 • Licenci IS Helios Orange včetně ceny
 • Přehled a cenu implementačních prací
 • Návrh na Úpravy technického prostředí
 • Harmonogram implementace včetně určení milníků při řízení projektu

Zajímavé odkazy

mapa stránek

Copyright © 2006 - 2014 HARPAGON Software s.r.o.
Průmyslová 190, 537 01 Chrudim IV | tel.: +420 469 688 130 | fax: +420 469 688 131 | e-mail: info@harpagon.cz