HELIOS Orange iNUVIO

Uživatelské rozhraní

Rozšířený podnikový informační systém v ČR v segmentu SME (Small and Medium Enterprise). HELIOS Orange je nástroj pro řízení firmy, automatizuje rutinní operace, zefektivňuje provoz a snižuje náklady.

HELIOS Orange nabízí množství užitečných vlastností a funkcionalit, které jeho uživatelům usnadňují a zefektivňují práci. Komplexnost systému umožňuje pracovat s daty napříč všemi firemními aktivitami. Díky své modulárnosti pak systém dokáže růst s firmou v závislosti na rozšiřování jejích aktivit.

Otevřenost systému HELIOS Orange umožňuje dokonalé přizpůsobení všem požadavkům zákazníka. Nadstandardní uživatelská podpora zahrnuje hotline, včasnou aktualizaci legislativy, vývoj nových funkcionalit dle potřeb uživatelů a také pravidelnou péči.

Informační systém s vysokou přidanou hodnotou

Systém HELIOS Orange nabízí širokou škálu specializovaných řešení pro nejrůznější odvětví podnikání. Je v něm integrována řada pokročilých nástrojů, jako jsou např. workflow, finanční analýza, splátkování, business intelligence a další. Systém v maximální míře podporuje a pomáhá řídit podnikové procesy.

HELIOS Orange je produktem českého vývojového týmu, díky čemuž je garantována znalost zdejšího podnikatelského prostředí.

Videoprůvodce HELIOS Academy

Další videa na kanálu HELIOS Academy

Rádi byste se dozvěděli více?

Kontaktujte nás Informace na stránkách výrobce