O společnosti

1994

Založení naší společnosti

20.

rokem jsme partnery HELIOS Orange

50+

Celkový počet implementací

16 let

s naším nejstarším zákazníkem

Náš tým specialistů

Ing. Petr Pokorný

Ing. Petr Pokorný

Jednatel

Vedoucí projektů, business inteligence

pokorny@harpagon.cz
Ing. Jaromír Zajíček

Ing. Jaromír Zajíček

Jednatel

Mzdy, logistika

zajicek@harpagon.cz
Marie Yonová

Marie Yonová

Konzultantka

Ekonomika, majetek

yonova@harpagon.cz
-->

HARPAGON Software s.r.o. je společnost bez zahraniční majetkové účasti, zaměřená od svého počátku na poskytování komplexních služeb v ekonomických informačních systémů. Sídlo má v Chrudimi a působí nejen v rámci Pardubického kraje — své služby nabízí po celé České republice.

Od počátku své činnosti se věnuje realizaci projektů informačních systémů vytvořených na základě reálných požadavků našich klientů. Spolupráce začíná analýzou problémů a potřeb (tzv. úvodní studií), návrhem řešení a předprodejními konzultacemi. Pokračuje dodávkou a implementací softwarové aplikace, vyškolením jednotlivých uživatelů a následně servisem a podporou informačního systému a jeho uživatelů.

Na český softwarový trh společnost vstoupila v roce 1994 se svým informačním systémem HARP Magic (prostředí DOS).

Od roku 2001 se společnost zapojila do širší partnerské sítě společnosti Asseco Solutions, a.s. a stala se autorizovaným distributorem a implementačním partnerem ekonomického informačního systému Helios Orange.

Řešení je orientováno na malé a středně velké klienty požadující však komplexní zajištění všech služeb, ke kterým patří zejména:

 • vstupní analýza potřeb organizace,
 • mapování stávajících procesu s návrhem možné optimalizace,
 • komplexní návrh řešení,
 • detailní analýza požadované funkcionality informačního systému,
 • instalace systému,
 • příprava komponent a systémová integrace,
 • implementace,
 • školení,
 • hot-line,
 • podpora rutinního provozu.

Při vývoji tedy pracujeme v maximální možné míře s našimi klienty a výsledkem naší snahy je řešení plně vyhovující potřebám zákazníků a respektující jejich zvyklosti. Velký důraz je rovněž kladen na flexibilitu a rozšiřitelnost našich produktů.

„Nasazením informačního systému zajistíme, ževaše informace budou dostupné těm správným lidem ve správné podobě, na správném místě a ve správný čas.“
Mezi naše hlavní cíle patří:

 • dlouhodobý partnerský vztah s klientem;
 • pečovat o spokojenost našich klientů;
 • poskytovat jim služby na nejvyšší možné úrovni.

Pracovní tým naší společnosti tvoří odborníci s dlouholetou praxí, kteří ovládají nejen oblast informačních technologií, ale znají i praxí ověřené potřeby klientů. Úzce pak spolupracujeme s daňovými poradci, auditorskými firmami a experty v problematice počítačových sítí (Asseco Solutions, a.s., EPIS s.r.o., Kaiser Data s.r.o. a další).

Naše společnost byla 8. 11. 2010 zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 125 a následujících ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.


Navrhneme Vám řešení,
které bude fungovat