Naše služby

Implementace

 • Analýza hlavních firemních procesů
 • Dodávka licence
 • Nastavení a zaškolení uživatelů

Nejlepší praktiky

 • Iterativní postup nastavení
 • Správa požadavků
 • Kontrola kvality
 • Projektové řízení

Analýza

 • Zmapování hlavních firemních procesů
 • Použití standardu pro modelování BPMN - grafické zpracování
 • Správa požadavků uživatelů
 • Případy užití - jak uživatel bude používat informační systém

Řízení projektu

 • Stanovení týmu zákazníka a dodavatele
 • Delegování odpovědnosti za oblasti
 • Harmonogram, milníky
 • Evidence a kontrola dílčích úkolů
 • Kontrolní dny včetně vedené dokumentace (zápisy z implementace)
 • Akceptace

Úprava funkcionality

 • Uložené procedury, Triggery, Scripty (Transact SQL)
 • Definice formulářů, pravidel a kontrol.
 • Pluginy (doplňky)

Školení

 • U zákazníka
 • V malých skupinách
 • Cíleně zaměřené k aktuálním potřebám

Hotline

 • Aplikací HelpDesk
 • Telefonicky
 • Transparentní správa incidentů

Vzdálená správa

 • Řešení nestandardních situací
 • Připojení k obrazovce uživatele
 • Webináře, dílčí školení

Navrhneme Vám řešení,
které bude fungovat